DevKaro

inganta arih-arih, erlajar ras ngajar

Radio Karo Online v2.9

Situs radio karo enggo i update ku v2.9.

piga-piga perubahen : - Ganti Icecast ku Shoutcast 2 - Tampilken jumlah simbegi, lagu si enggo lewat, lagu sangana i putar ras lagu selanjutna …


Kamus Karo v.1.2

Sebulan terakhir nggo mulai re-design situs kamus karo. Mbera ibas perubahen enda ermelala manfaat situs kamus karo enda man banta kerina.

Piga piga poin penting bas perubahen enda

  • Ganti warna …


Update Radio Karo Online 2.4

Update Radio Karo versi 2.4

  • Gundari nggo pake SSL kerina ;)
  • Port sipake port 80 gelah la komplain Google Chrome
  • tambah favicon

Update log ku versi 2.4


Bene bas Google nari

Piga-piga wari enda mbence me Google man Lagu Karo, perban lit piga-piga iklan si akapna ngganggu, bagenda nina Sneaky Mobile Redirect

Perban si e, maka ersentabi kel aku man kalimbubu kami Google, janeh …


Aplikasi Lirik Lagu Karo Bas Android

Enda situhuna prototipe denga, egia prototipe pe ningen nggo nge erdalan bas Android ;). Adina gundari lenga sempat ndahikensa, jadi sementara enda saja lebe sekalin namakensa kubas to do list gelahna …


Relaunching Situs Sastra Karo

Perban enggo ndekah sitik situs sastra karo enda ndai la i update, e makana gundari enggo modifikasi kami situs enda gelah erjilena, ras er pedasna i …


Traffic Mulihi Stabil

Usur error 404 not found bas tanggal 2-5 Maret 2015. Tapi gundari nggo normal mulihi Traffic Lagu Karo


Upgrade Server Radio Karo

Wari enda nggo dung upgrade server Radio Karo, mbera arah upgrade enda erpedasna akses gunda mbegiken streaming lagu-lagu Karo.

$ ping -c6 radio.karo.or.id
PING radio.karo.or.id …


Penambahen IPv6 bas Situs Karo

Update : 23 Juli 2014 kerina situs karo si teruh enda nggo banci i akses arah IPv6

Bas 1 bulan ku lebe, kerina situs-situs karo si i kelola dev.karo nggo …


Proses Migrasi kamuskaro.com

Bas 1 minggu kulebe situs kamus karo i re-code arah PHP PDO ku framework Laravel. Adina lit idahndu siman tambahen ntah man kurangen, bage pe kritik/saran ngata kam arah …


Server Streaming Radio Karo Gratis

Mejuah juah,

Bas piga-piga wari enda enggo i pesikap kami server streaming gratis man radio-radio Karo, server enda khusus man radio-radio si lit mutar lagu-lagu Karo ras labo radio personal …


Perubahen Domain Server Download Lagu Karo

Mulai tanggal 24 Maret 2014, link download lagu karo i rubah arah dl.karo.or.id ras d.karo.or.id ku dl.ndikkar.com.

Bujur


File Log Galangsa Erban Server Menam Tunggaling

Piga-piga wari enda salah sada server dev.karo sipake man streaming ras ingan hosting project-project internal rempet mengkap-engkap, cek memory, disk I/O ras memoryna lalit masalahna. Enca nggo piga-piga …


Traffic Server Radio Karo

Lit piga-piga teman sinungkun piga nge bandwidth si i pake Radio Karo tiap bulanna, jadi bas tulisen enda banci i ogendu alu manjar-anjar piga bandwitdh si nggo sipake man 2 …


Widget Radio Karo Online man blog ntah Website

Mejuah juah,

Adina lit blog ntah websitendu, banci tamandu widget Radio Karo radio karo ku blogndu.

Copy code html si lit bas teruh enda

<script>
    // Radio Karo Online
    var flashvars …


Server Lagu Karo Down 15 Pebruari 2014

Server lagu karo down kira-kira 2 jam mulai jam 19.00 WIB - 21.00 WIB. Jadi Radio Karo ras link Download lagu karo sangana la banci i akses. Timai piga-piga …


Tes Geo DNS dl.karo.or.id

Aku pe enda situhuna labo kuangka kai, saja mari sicubaken erbansa :) Sienda labo tutorial, tapi hasil tesna saja ngenca. Ceritana lit 5 serper si tes erban Geo DNS enda, man …


Perubahen Website Radio Karo Online

Piga-piga perubahen sibahan kami bas website Radio Karo emekap : - Responsive design - Link download aplikasi Android ras Windows - Kontak Admin website

Tampilenna banci nenndu bas teruh enda


kacibang
/end kacibang


Update Aplikasi Android Radio Karo

Nggo piga-piga bulan dekahna ndarat aplikasi android Radio Karo enda, ras lenga pernah i update arah pertama nari. Emaka gundari i update kami ku versi 0.5.1, aplikasi enda …


Perubahen Bitrate Streaming Radio Karo

Mejuah juah,

Sope si enda bitrate streaming Radio Karo Online bas 128 kbps, melala si mindo gelah bitrate enda i kurangi perban mbue si koneksina la memadai guna mbegiken streaming …


Tambahen Server Download Lagu Karo

Mejuah juah, Server tambahen man download lagu karo nggo dung i setup, gundari sangana i proses, piga-piga jam kulebe kari enggo dung server tambahen enda.

Server si ndekah si bas …


Redesign Situs lirikkaro.com

Tampilen situs Lirik Karo Online simbaru lirikkaro. Tampilenna simple ras la melala maga-magana, jadi ercepatna i akses.


Update Website Radio Karo

Enggo piga-piga tahun website Radio Karo Online la i sambari ras i perbaharui, gundari lit kesempaten makana i update kami website enda, tampilenna si ndekah banci nendu bas gambar teruh …


Update Website Dev.Karo

Mejuah-juah, Website enda i sambari ka per tanggal 15 Desember 2013. Ras kerina si lit perubahen bas website-website si i kelola kami, kari i update bas jenda.