DevKaro

inganta arih-arih, erlajar ras ngajar

Redesign Situs lirikkaro.com

Tampilen situs Lirik Karo Online simbaru lirikkaro. Tampilenna simple ras la melala maga-magana, jadi ercepatna i akses.