Dev.Karo

inganta arih-arih, erlajar ras ngajar

Perubahen Domain Server Download Lagu Karo


Mulai tanggal 24 Maret 2014, link download lagu karo i rubah arah dl.karo.or.id ras d.karo.or.id ku dl.ndikkar.com.

Bujur


Comments

comments powered by Disqus