DevKaro

inganta arih-arih, erlajar ras ngajar

Radio Karo Online v2.9

Situs radio karo enggo i update ku v2.9.

piga-piga perubahen : - Ganti Icecast ku Shoutcast 2 - Tampilken jumlah simbegi, lagu si enggo lewat, lagu sangana i putar ras lagu selanjutna - Update Bootstrap 3.4.1 - Script man Icecast bas Radio Karo v2.8 - Ban API mbaru bas api.php

Source code situs radio karo enda banci nenndu bas https://github.com/devkaro/radiokaro