DevKaro

inganta arih-arih, erlajar ras ngajar

Penambahen IPv6 bas Situs Karo

Update : 23 Juli 2014 kerina situs karo si teruh enda nggo banci i akses arah IPv6

Bas 1 bulan ku lebe, kerina situs-situs karo si i kelola dev.karo nggo mulai pake IPv6. Kari dual-stack i bahan kami, gelahna si make IPv4 pe la mesera akapsa mbuka situs e. Piga-piga situs e

dev.karo.or.id
blog.karo.or.id
karo.or.id
kamuskaro.com
blog.karo.or.id
lagu.karo.or.id