DevKaro

inganta arih-arih, erlajar ras ngajar

Tes Geo DNS dl.karo.or.id

Aku pe enda situhuna labo kuangka kai, saja mari sicubaken erbansa :) Sienda labo tutorial, tapi hasil tesna saja ngenca. Ceritana lit 5 serper si tes erban Geo DNS enda, man settingen DNS-na kupake dnsmadeeasy, aktifken Geo DNS-na, dung e tambahken kerina IP serper ta ndai. Siban contohna ipna :

192.168.1.1 - Amerika
192.168.1.2 - Amerika
192.168.1.3 - Amerika
192.168.1.4 - Jerman
192.168.1.5 - Inggris

bas masing-masing serper enda, OS-na si kupake Debian 7. Tambahken 1 virtualhost, ras ban kerina seri path domain ras ingan file-na, gelahna la mesera copy pastena, misalken bas /var/www/dl.karo.or.id, dung e restart apache. Enggo kenca dung kerina, buka cubaken alamat http://dl.karo.or.id ndai bas browserndu, siapai si ndeherna ku kita emekap ip sidat. Adina la arah browser pe banci ka ketik perintah host dl.karo.or.id bas terminal Linux.

host dl.karo.or.id

hasilna perintah sidatas

dl.karo.or.id has address 88.150.xx.xxx
dl.karo.or.id has IPv6 address 2607:xxxxxx:xxxxx:xxxxx

Perintah enda banci cubakenndu, adina kam pake Windows banci ketik ping dl.karo.or.id. Tulisen enda lenga fix, bagi draft denga, adina lit kari waktu ku edit mulihi.

Tujunna Geo DNS enda emekap, apai serper si ndeherna ras user-ta eme si mbereken respon ras nampilken websiteta, mbue kurang ras lebihna cara si enda, adina kam erban blog statik (bagi blog enda), cocok kel pake cara si enda ;)