DevKaro

inganta arih-arih, erlajar ras ngajar

Kamus Karo

Simandahinken

  • Erban contoh kalimat tiap kata si i terjemahken // databasena nggo dung saja lenga lit sindahikensa
  • Kalak si ngakses Kamus Karo banci nambah data // sangana proses
  • Design responsive // 80 % nggo dung ;)

adina lit akapndu siman tambahen ngata kam, kirim email ku staff@karo.or.idKamus Karo enda salah sada project sidahiken kami bas dev.karo. Project enda iban alu

FrontEnd ras BackEnd

PHP
MySQL

Design

Bootstrap v3

Editor/IDE

Sublime Text 3
VIM

i dahiken bas distro Linux Fedora.